Tjänster

Vi kan hjälpa dig med det mesta utanför ytterdörren. Titta här bara:

Anläggning

 • Helanläggning
 • Poolanläggning
 • Stenläggning
 • Murar
 • Trappor
 • Anläggning av gräsmatta
 • Gräv- och schaktarbete
 • Plantering
 • Växter
 • Snickeriarbeten
 • Belysning (In-Lite)
 • Asfaltering
 • Jord- och grustransporter

Skötsel

 • Året-runt-skötsel
 • Gräsklippning
 • Rensning av rabatter
 • Beskärning av träd och buskar
 • Häckklippning
 • Vår/höststädning
 • Högtryckstvättning
 • Gödning
 • Mossbekämpning

Snöröjning

 • Plogning
 • Skottning
 • Sandning
 • Sandsopning
Kontakta oss. Eller låt oss kontakta dig.