Tjänster

Anläggning

Skötsel

 • Året-runt-skötsel
 • Gräsklippning
 • Rensning av rabatter
 • Beskärning av träd och buskar
 • Häckklippning
 • Vår/höststädning
 • Högtryckstvättning
 • Gödning
 • Mossbekämpning

Snöröjning

 • Plogning
 • Skottning
 • Sandning
 • Sandsopning

Telefon: 08-758 80 85

Mail: info@bokdal.se