Information gällande GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning (GDPR) som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU och träder i kraft den 25 maj 2018.

Vi vill med detta meddelande, till dig som är kund (gammal eller ny) eller haft kontakt med oss, försäkra oss om att vi har Ert samtycke om att vi får arkivera Era personuppgifter. Om ni samtycker behöver ni INTE göra någonting. 

Med Era personuppgifter menas; namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer, fastighetsbeteckning, samt eventuella bilder.

Dessa uppgifter sparas och används för att kunna fakturera och effektivare kunna hitta äldre beställningar, för att kunna ge dig som kund den bästa servicen. Uppgifterna kan komma att delas ut till våra underleverantörer, för att vi skall kunna utföra våra arbeten.

De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och används för att upprätthålla en kontakt med Er under vårt samarbete. De uppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på Er begäran. 

Uppgifterna kommer att lagras till dess att ni begär att de skall tas bort ur vårt system. Detta gör Ni genom att maila oss på info@bokdal.se