Ogräsrensning

Ibland kan man behöva en punktinsats om ogräset har tagit över i rabatten, eller man kanske ska ha en tillställning och vill ha grusgången fri från ogräs. Vi utför ogräsrensning hos både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Vid nyplantering av både rabatter och häckar måste ogräset hållas i schack. Runt en häck bör det vara ca 30 cm fritt från både gräs och ogräs, på båda sidor. I ny jord medföljer oftast ettåriga fröogräs som växer mycket snabbt. Därför är det mycket viktigt att vid nyplantering regelbundet rensa mellan de nya plantorna så att inte de kvävs av ogräset.

Om ogräset är vedartat kallas det för sly och då behövs oftast en röjsåg för att kapa ner det. Detta precis som med ogräsrensning måste utföras regelbundet då vissa sorters ogräs växer mycket snabbt. Har man däremot parkslide på sin tomt bör man vända sig till kommunen för råd. Är du osäker på om det är parkslide så kan vi hjälpa till med identifiering. 

Bostadsrättsförening i Näsbypark

Bostadsrättsförening i Näsbypark