Gräsklippning

Många kanske drömmer om en golfgreen även på hemmaplan, med rätt skötsel kan man i alla fall komma i närheten av det. Kanske har gräsklipparroboten gått sönder och ni behöver hjälp med klippning i väntan på reparation? Vi klipper och trimmar gräs hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Genom att regelbundet klippa gräsmattan, vilket blir ungefär en gång i veckan under sommaren, får man en mer välmående gräsmatta. Att gödsla gräsmattan 1-2 gånger per år är också att rekommendera.

Vi hjälper till med gödsling av både stora och små gräsmattor. Vi använder oss av mineralgödsel som är helt ofarligt för både djur och människor.

Har man mycket mossa i gräsmattan kan man först börja med att gödsla med ett anpassat gödsel som höjer pH-värdet vilket i sin tur gör att mossan inte trivs lika bra. Ibland kan man behöva stödså nytt gräs om det är mycket mossa.

Att lämna en del av gräsmattan oklippt och låta ängsblommor växa upp gynnar hungriga bin och andra pollinerare. Vi ger gärna tips och råd om hur man kan ta hand om sin gräsmatta på bästa sätt.