Dränering

Hus kan behöva dräneras av flera orsaker. Fuktproblem är dock den vanligaste anledningen eller så kanske man vill göra om källaren till boyta. Om man låter bli att dränera kan det bli en kostsam historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador.

Att dränera huset är också en bra investering för att få ett bättre klimat i källaren eller souterrängplan. Fuktproblem syns inte alltid och kan därför vara svåra att upptäcka. Det kan vara allt från källarlukt till tvätt som inte torkar, färg som flagnar och att det till och med läcker in vatten på golvet.

Med Isodrän metoden kan man skapa bostadsstandard i källaren. Isodrän-skivans allt i ett funktion säkrar de krav som måste uppfyllas för uppvärmda källare och lokaler under mark.

Planerar man att anlägga en större stenläggning eller bygga altan runt huset, kan det vara bra att samtidigt passa på att dränera. Annars kan man behöva göra om dessa arbeten om det skulle bli problem med fukt i källaren i framtiden.

I regel behövs en dränering göras var 40e år.

Att ha rabatter eller organiskt material nära huset kan ha en negativ påverkan på fukthalten i väggar och grund. Det är bra att ha ca 30cm med grus närmast väggen för att minska risken för problem.

Funderar ni på att göra en dränering så börja med att boka ett kostnadsfritt besök. Då går vi igenom på plats vad ni önskar och hur vi kan hjälpa till. Vi lämnar en kostnadsfri offert på hela arbetet. Ni kommer inte behöva göra annat än luta er tillbaka under arbetets gång då vi håller i projektledningen, all personal och maskiner. Det viktigaste för oss är att man som kund ska känna sig trygg genom hela processen.