Beskärning av träd och buskar

Vi kan hjälpa till med alla typer av beskärningar samt trädfällning. Fruktträdsbeskärning gör vi allra mest och det är något som man bör göra årligen för välmående träd. Vi beskär träd och buskar hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Det är under vinterhalvåret som vi oftast utför beskärningarna. När det kommer till fruktträd så finns olika typer av beskärningar, nedan följer förklaring av de olika.

Uppbyggnadsbeskärning utförs direkt efter plantering och sedan varje år tills trädet fått den form man strävar efter. I villaträdgården kanske man värderar estetiken och en jämn fruktsättning. Beskärning av unga träd stimulerar tillväxten till ett välformat, friskare och starkare träd. Grenar blir kraftigare och tål påfrestningar från vind och tyngden av frukterna bättre.

 

Underhållsbeskärning är den vanligaste typen av beskärning då det bygger på att en fackman beskurit trädet regelbundet. Vid en underhållsbeskärning brukar man normalt sett bara behöva reducera antalet vattenskott, ta bort döda, skadade och sjuka grenar. Man kan även behöva glesa ur kronan något eller ta bort några grenar som är äldre och allt för låga.

Föryngringsbeskärning görs på fruktträd som förlorat sin form på grund av utebliven beskäring eller för att det beskurits fel. Ofta hjälper en bra beskärning för att få igång fruktsättningen igen och glesa ur i en för tät krona. Detta måste dock göras i flera omgångar beroende på hur tät kronan är. Tar man för mycket riskerar man att trädet skjuter mängder med vattenskott.